Reklamační řád

  1. Na funkčnost zakoupeného zboží se poskytuje záruka v délce 24 měsíců od data prodeje.
  2. Uplatnění reklamace je nutno provést v prodejně, kde bylo zboží zakoupeno (viz adresa dole). Společně s reklamovaným výrobkem je nutno předložit účtenku.
  3. Prodejce zajistí bezplatné odstranění závady, případně vyřídí reklamaci jiným způsobem v souladu s občanským zákoníkem a zákonem na ochranu spotřebitele.
  4. Záruka se nevztahuje na vady vzniklé mechanickým poškozením vinou uživatele nebo běžným opotřebením a na poškození čoček brýlí nevhodným čištěním.
  5. Nezapomeňte, prosím, že záruční doba a životnost brýlí mohou být různé pojmy. Životnost brýlí je dána způsobem a intenzitou používání a nemusí být vždy stejná jako záruční doba . To znamená, že při intenzívním používání, příliš častém a zejména nešetrném čištění čoček, může být životnost brýlí kratší než záruční doba.